درباره ما

اینجا جایگاهی برای ورود به دنیای اقتصاد نوین است.

ما متناسب با قرار داد های بلند مدت و میان مدت با کارخانه های معروف و تامین کنندگان محصولات خوشنام، به  پویایی و توسعه ی بیشتر بازار می پردازیم. در واقع اکوکیت یک راهکار فعال و پویا در زمینه فروش اینترنتی است که سعی دارد به بخش سنتی بازار نفوذ کند و با ارائه راهکار های مشخص، تجربه فروش موفق اینترنتی را به شرکت ها ارزانی بدارد. صاحب امتیاز  : مهدی گلستان نژاد