تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان ایرانشهر، خیابان بهشهر، شماره 7، واحد 6
19 16 49 88 (10 خط)